EU-programmer

Implementering af innovative løsninger i virksomheden inden for plastemballageindustri

Anpartsselskabet HiTecFilm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gennemfører projektet, der er medfinansieret af EU’s fonde, under navnet “Implementering af innovative løsninger i virksomheden inden for plastemballageindustri”.

Formålet med projekter at implementere virksomhedens egne gennemførte forsknings- og udviklingsarbejder til dens erhvervsaktivitet, som skal resultere i introduktion af to innovative produkter i form af wicketposer til pakning af hygiejneprodukter og en fleksibel pose til opbevaring af fødevarer, der er karakteriseret ved ny konstruktion og struktur af det anvendte materiale samt unikke dimensioner, der ikke kan opnås på markedet.

EU-medfinansiering: 1 971 900, 00 PLN

Implementering af innovative teknologiske produktløsninger i plastemballageindustri

 

Finansieret af Polish Agency for Enterprise Development (PARP). Operationelt program “Det østlige Polen”, Aktivitet 1.3.1. Implementering af innovationer ved små og mellemstore virksomheder

Projektets formål bygger på implementering af forsknings- og udviklingsarbejdets resultater, og som vil gøre det muligt at introducere
en global produktinnovation på markedet.

Som følge heraf vil HiTecFilm kunne tilbyde en innovativ, miljøvenlig, 5-lags folie med antibakterielle egenskaber, dvs. med nye kvaliteter og funktioner. Produktet vil hovedsageligt være beregnet for fødevareemballagemarked, men også for dem, der vil kunne benytte det, fx i brancher såsom: medicinsk affald, emballager til lægemidler, hygiejneprodukter o.a. Projektemnet antager anvendelse af løsninger, der har en positiv effekt på miljøet. Samtidig vil projektets produkt også selv være miljøvenligt. Projektkonceptet er resultatet af ansøgerens selvudførte forsknings- og udviklingsarbejde – denne investering forudsætter arbejdets implementering i ansøgerens økonomiske aktivitet. Formålet med F&U aktiviteterne var at udarbejde en innovativ “opskrift” på folien og undersøge dens funktioner og egenskaber med hensyn til de anvendte materialer.

 

Projektets værdi i alt: 14 200 201,00 PLN

Tilkendt støtte på 70 % af støtteberettigede udgifter: 7 376 740,00 PLN

Konstruktion af to mikrofotovoltaiske installationer til HiTec Film Spółka z o.o. i Stężyca

 

Medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling under REGIONALT OPERATIONELT PROGRAM FOR LUBELSKIE VOIVODSHIP FOR 2014-2020

Målet med projektet er en investering, der består i opførelsen af ​​to nye VE-installationer med en kapacitet på mindre end 50 kWe hver til elproduktion, hvor den planlagte gennemsnitlige nettoproduktion af el er mindre end 400 MWh / år. Et af de strategiske mål er at sikre energisikkerheden i HiTec Film Spółka z o.o. samt beskyttelse og forbedring af det naturlige miljø, hvilket er vigtigt for opnåelsen af ​​virksomhedens mål og mission.

Den samlede værdi af projektet er: 343 164,03 PLN

 

Den tildelte projekts medfinansiering udgør: 181 346,84 PLN