Om os

Find ud af mere om vores virksomhed!

Produktionsanlæg Stężyca

Produktionsanlæg Drwalewice

HITEC FILMs HISTORIE

Virksomheden HiTec Film blev stiftet af dens ejer, Marcin Miaskowski, efter flerårig erfaring fra filmemballage-branchen og observationer af marked for hygiejne og farmaceutiske produkter og fødevaremarkedet, især inden for kødbranche. Ud af disse observationer stiftede ejeren sin virksomhed, der ved samarbejdet med kunder, imødegår udfordringer i forhold til pakning af produkter og implementerer nye løsninger i branchen for plastemballage, og også løser nøgleproblemer, der findes i disse brancher.

Firmaet er nu i næsten årti i plastemballage branchen. Takket været firmaets konstante udvikling stiger antallet af vores kunder. Vi samarbejder med adskillige firmaer, der er blandt de førende inden for deres felt. Vi leverer produkter, der møder stramme krav. Vores produktionsanlæg til fremstilling af emballage er en af Europa’s mest moderne. Vi beskæftiger os i øjeblikket med moderne løsninger ved fødevarepakninger, der hjælper med forlængelsen af opbevaringstid og muliggør nem genanvendelse af brugt emballage, for dermed at bidrage til beskyttelsen af miljøet.

Vores mission

Virksomhedens mission er at søge og indføre nye produktløsninger, som udgør et svar på markedets efterspørgsel. Virksomheden drives i overensstemmelse med Corporate Social Responsibility regler, med hensyntagen til sine interessenters behov, samt omsorg for miljøet. Vi stræber konstant efter, at forbrug af råvarer, mængde af genereret affald, forureningsniveau og energiforbrug reduceres.

Formål

Virksomhedens primære formål er at producere og distribuere moderne produkter,
der er tilpasset til individuelle kundebehov. Vi arbejder systematisk på vores
teknologiske potentiale, som bidrager til virksomhedens konstante udvikling og
søger at udnytte sit image som en moderne og innovative virksomhed med stabile og stærke markedsposition. HiTec Film investerer løbende i de mest moderne
teknologiske faciliteter og maskinpark.

HiTec Films største fordele er evnen til at tilbyde moderne produkter, der er
teknisk og økonomisk optimale, åbenhed over for kundeforslag, løbende
tilpasning af produkterne til kundernes forventninger og derudover individuel kundeservice.
Virksomheden bestræber sig på løbende at opgradere produkterne ved at udføre
forsknings- og udviklingsarbejder. Vi driver vores egen laboratorieinfrastruktur.

HiTec Film gennemfører en regelmæssig markedsanalyse vedr. plastemballager og undersøger dermed kundernes efterspørgsel, forventninger og behov. Som en del heraf undersøges kunders præferencer, hvor virksomheden tager hensyn til sine egne markedsobservationer (møder, deltagelse på messer og lign.) og kvantitativ forskning udført på egen hånd via telefoninterviews. Det er også værd at understrege, at virksomhedens ledelse deltager i branchekonferencer og analyserer de nyeste løsninger og markedstendenser ang. foliens produktion og kvalitet samt efterspørgslen i de enkelte brancher ved at følge med faglige publikationer.